• Nyomtatás

A Szaknyelvi és Terminológiai Kutatócsoport 2012-ben alakult Dr. Mihalovics Árpád egyetemi tanár vezetésével. A kutatócsoport irányítását 2013 októberétől Dr. Kriston Renáta egyetemi adjunktus vette át.

A kutatócsoport létrehozásának célja az volt, hogy egy inter- illetve multidiszciplináris jellegű szakmai-tudományos műhely jöjjön létre a Miskolci Egyetem karainak együttműködésében. A különböző tudományterületek képviselői az egyes szaknyelveket reprezentálják, mely biztosítja a kutatások magas szakmai színvonalát. Emellett lehetővé válik a nyelvészek és a szakemberek közös munkája, mely a múltban elsőként a jogi szaknyelv kutatása kapcsán valósult meg. Az Állam- és Jogtudományi Karról Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Karról pedig Dr. Dobos Csilla egyetemi docens végzett közös kutatásokat a jogi szaknyelvben, melyek során színvonalas publikációk, monográfiák jelentek meg.

2011 és 2013 között egy TÁMOP-projekt (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001) keretében nyílt lehetőség a karok közötti szorosabb együttműködésre, melynek egyik alprojektjében a Bölcsészettudományi Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, illetve a Gazdaságtudományi Kar munkatársai vettek részt. A kutatás középpontjában a vállalati kommunikáció vizsgálata állt. A fenti TÁMOP-projekt másik alprojektjében a Gépészmérnöki és Informatikai Kar kutatói működtek közre a Bölcsészettudományi Kar nyelvészeivel. Ezen vizsgálatok fókuszában a magyar, illetve a német logisztikai szaknyelv jellegzetességeinek a feltérképezése állt. Mindkét kutatás során jelentős számú publikáció született, és két monográfia is megjelent „A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai” címmel Dobos Csilla és „Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás” címmel Illésné Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika és Kriston Renáta szerkesztésében. Emellett készülőben van egy német nyelvű logisztikai munkafüzet és egy kétnyelvű német-magyar, magyar-német logisztikai szakszótár is.

További kutatási lehetőségek valósulhatnak meg a gazdasági, politikai-diplomáciai, műszaki tudományterületek szaknyelvében morfo-szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szinten.