• Nyomtatás

A Gender Kutatócsoport a Társadalmi Nemek és Esélyegyenlőség címmel megalakult kari kutatási központ részeként működik. A Gender Kutatócsoport 2010-ben alakult meg, az egyetemünkön oktató, a társadalmi nemek oktatása és kutatása iránt érdeklődő kollégák részvételével. A csoportnak összesen 15 belső tagja van, és számos külső munkatársa, akik az ország más egyetemeiről csatlakoztak kutatásainkhoz. Összesen 23 fő alkotja kutatócsoportunkat. A kutató csoport vezetője: Kegyesné Dr. Szekeres Erika (Miskolci Egyetem), titkára Dr. Juhász Valéria (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar). A csoport munkáját vezető tanácsadóként Dr. Huszár Ágnes segíti (Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola).

Az alakuló ülésünkön (Miskolci Egyetem, MFI, 2010. január 18) áttekintettük a magyarországi gender-kutatások történetét, szerepét a humán- és a társadalomtudományi kutatásokban, meghatároztuk céljainkat és működésünk kutatási paradigmáit. Aktuális nyelvészeti, irodalmi és kultúratudomány kutatásaikról előadást tartottak: Huszár Ágnes, Paksy Tünde, Kegyesné Szekeres Erika és Juhász Valéria.

A csoport célja: teret és fórumot adni az interdiszciplináris jellegű gender-kutatásoknak, konferenciák szervezésével és publikációk megjelentetésével. Támogatjuk a gender-téma megjelenítését az oktatásban és az egyetemi életben, segítjük a hallgatók gender-témájú szakdolgozatait, és részt veszünk minden olyan kezdeményezésben, amely a nők munkaerőpiaci lehetőségeit aktívan javítja.

Kapcsolataink: MiNőies Egyesület (Miskolc), Gender Forum (München), Gender Kutatási Központ (Selye János Egyetem, Szlovákia), Gender Munkacsoport (Hildesheim)

A csoport tagjai jelenleg genderhez kapcsolódó kutatási és oktatási pályázatok beadásán dolgoznak. Szerkesztés alatt van a Sokszínű nyelvészet 3. köteteként a csoportot és tagjainak munkáját bemutató kiadványunk. 2012-ben Gender-Konferenciát rendeztünk magyar nyelven, 2013-ban a konferencia folytatásaként német nyelven mutattuk be a Miskolci Egyetemen folyó gender-kutatásokat. 2014 januárjában tartjuk soron következő konferenciánkat, ahol a csoport tagjai legújabb kutatási eredményeiket ismertetik.