TDK - 2013 Német

A Germanisztika szekcióban (2013. 11. 28) három dolgozatot mutattak be a hallgatók. Két dolgozat a nőképekkel és a nőképekhez kapcsolódó nyelvi elemekkel foglalkozott. Az egyik (Gyöngyösi Erika: Die Frauenbilder in der Werbung) a nőkép alakulását vizsgálta a német szakirodalomban Új Nőmozgalom és Új nőképnek nevezett fogalmak segítségével. A hallgatóságnak különösen tetszettek a példaképpen felsorakoztatott és elemzett reklámképek, amelyek a nőket nem hagyományos szerepköreikben ábrázolják. A másik dolgozat (Szamosi Zsófia: Gendertypische Sprache in der Geschäftskommunikation contra Ratgeberliteratur) a kommunikációelméleti vonatkozásban elemezte a gender és a nyelv viszonyát, és azt kutatta, hogy a genderkommunikációt hogyan tárgyalják az aktuális üzleti tanácsadó könyvek. Mindkét dolgozatot Kegyesné Dr. Szekeres Erika konzultálta. A szekcióban elhangzott harmadik előadás (Szatmáry Máté: Jedem Tierchen sein Pläsierchen) arra a kérdésre kereste a választ, hogyan befolyásolja egy szó hangzásvilága az általa megjelölt fogalomról alkotott képzeteinket. A zsűri által megállapított helyezések: Gratulálunk az előadásokhoz és további sok sikert a munka folytatásához.

TDK-de-1.jpgTDK-de-2.jpgTDK-de-3.jpgTDK-de-4.jpgTDK-de-5.jpgTDK-de-6.jpgTDK-de-7.jpg