Metainformációs kutatócsoport

A 2011-ben megalakult Metainformációs kutatócsoport célja egy, az információ továbbítására vonatkozó, a pragmatika és a kommunikációelmélet érintkezési területére tehető téma, a nyelv metainformációs elemeinek vizsgálata, továbbá ezen nyelvi elemek használatát szemléltető felmérések készítése. A metainformációs kutatások alapja a következő: A nyelvi közlés során egyrészt a külvilágra, az objektív valóságra vonatkozó információt (alapinformációt), másrészt az információadó tudatában, vagyis a virtuális valóságban létező információt (metainformációt) továbbítunk. Ha tudatosan alkalmazzuk a nyelv metainformációs elemeit, hatékonyabbá tehetjük a kommunikációt, befolyásolhatjuk, illetve álláspontunkról könnyebben meggyőzhetjük a kommunikációs partnert. A Metainformációs kutatócsoport megalakulására dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta intézetigazgató tett javaslatot. A külső szakmai vezető tisztségének ellátását Dr. Bańczerowski Janusz professzor, az ELTE Lengyel Filológia Tanszékének vezetője, a metainformáció első magyarországi kutatója, számos kötet és tanulmány szerzője vállalta el, aki kiemelte, hogy „a metaszöveg struktúráinak feltárása és leírása hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban megértsük a nyelvi kommunikáció lényegét és a különböző típusú szövegek funkcionálásának a sajátosságát”. A kutatócsoporthoz csatlakozott Csekéné dr. habil. Jónás Erzsébet is, a Nyíregyházi Főiskola professzora, aki a metanyelv és a metainformáció kutatását az interperszonális kommunikáció rendkívül fontos területének tartja amelynek „hagyományai a külföldi pragmatikai kutatásokban jelentős múltra mennek vissza, de magyarországi képviselői is irányadó munkákat publikáltak: Banczerowski Janusz professzor Budapesten, a nemrég elhunyt Lévai Béla Debrecenben tette le névjegyét a nyelvészet e területén. A miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék nem egy konferenciája adott alkalmat a helyi metainformációs kutatási eredmények bemutatásához”. A 2011. január 17-i alakuló ülésen három előadás hangzott el. Dr. Lénárt Levente Churchillnek a „Vasfüggöny-beszédében” kimutatható metainformációs elemekről, Schirm Anita az általa diskurzusjelölőknek nevezett metainformációs operátorokról tartott színvonalas előadást. Dadvandipour Zsuzsanna és Simigné Fenyő Sarolta közös előadása a bohócdoktorok beteg gyermekeket szórakoztató műsorát elemezte a verbális és a nem verbális kommunikációs eszközök alapján.