Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék Záróvizsga időpontjai 2015. december

Szakdolgozat beadási határideje (BA és MA hallgatók számára):

2015. nov. 13. péntek 12.00 óra az intézeti adminisztráción (A/6 fsz. 20 iroda) Takács Zoltánné igazgatási ügyintézőnél.

A szakdolgozati bírálatok 2015. november 27-én 15.00 óráig vehetők át az intézeti adminisztráción személyesen vagy meghatalmazással.

 

 A BA írásbeli vizsgára előzetes jelentkezés szükséges!!

A jelentkezést Takács Zoltánné igazgatási ügyintézőnél kell megtenni 2015. november 13-ig az ( A/6 fsz. 20-as iroda)  intézeti adminisztráción.

 BA írásbeli záróvizsga

Időpontja: 2015. december 08. (10.00-12. 00)

Helye: C2 XXXIV. előadó

Írásbeli eredményhirdetés: 2015. december 11-én a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán.

 BA szóbeli záróvizsga

Időpontjai: 2015. december 15. (10.00 óra)

Helye:  A/6 fsz. 30-as iroda

 A vizsgával kapcsolatos kérdéseikkel Dr. Bikics Gabriella tanárnőkhöz fordulhatnak.

Mintaként használható írásbeli feladatsort Dr. Kriston Renáta tanárnőtől kaphatnak.

 

 

MA szóbeli záróvizsga

A záróvizsgára való jelentkezés szükséges, határideje: 2015. november 13-ig az ( A/6 fsz. 20-as iroda)  intézeti adminisztráción.

Időpontja: 2015. december 15.  (13.00 óra)

Helye: A/6 fsz. 30-as iroda