Angol Nyelv- és Irodalom Záróvizsgák 2015. ősz

Szakdolgozat beadási határideje (BA és MA hallgatók számára):

2015. nov. 13. péntek 12 óra az intézeti adminisztráción (A/6 fsz. 20 iroda) Takács Zoltánné igazgatási ügyintézőnél.

A szakdolgozati bírálatok 2015. november 27-én 15 óráig vehetők át az intézeti adminisztráción személyesen vagy meghatalmazással.

 A BA írásbeli vizsgára előzetes jelentkezés szükséges!!

A jelentkezést Takács Zoltánné  igazgatási ügyintézőnél kell megtenni 2015. november 13-ig az ( A/6 fsz. 20-as iroda)  intézeti adminisztráción.

 BA írásbeli záróvizsga

Időpontja: 2015. december 08. (10.00-14. 00)

Helye: C2 XXXIV. előadó

Írásbeli eredményhirdetés: 2015. december 11-én a tanszéki honlapon és hirdetőtáblán.

 BA szóbeli záróvizsga

Időpontjai: 2015. december 15. (9 óra)

Helye:  A/6 fsz. 3-as iroda

A vizsgabizottsági beosztás az írásbeli eredmények megléte után készül el.

 A vizsgával kapcsolatos kérdéseikkel Magnuczné Godó Ágnes, Molnár Erzsébet, Szabóné Papp Judit tanárnőkhöz fordulhatnak.

Mintaként használható írásbeli feladatsor a tanszéki honlapon (http://www.mfi.uni-miskolc.hu/angol/) is elérhető.

 MA szóbeli záróvizsga

A záróvizsgára való jelentkezés szükséges, határideje: 2015. november 13-ig az ( A/6 fsz. 20-as iroda)  intézeti adminisztráción.

Időpontja: 2015. december 11.  (9 óra)

Helye: A/6 fsz. 8-as iroda