MISKOLCI EGYETEM

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

 

MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET

 

MISKOLC-EGYETEMVÁROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mfi.uni-miskolc.hu

 

Elérhetőség:

Miskolci Egyetem BTK

Modern Filológiai Intézet

Miskolc-Egyetemváros

3515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel/Fax: 0036/1-46/565111/17-66

        E-mail: nyebeata@uni-miskolc.hu


Válassz angol és német nyelvi képzési programjaink közül érdeklődésed szerint!

 

 

 

 

 

AMIRE NÁLUNK SZERT TEHETSZ:

·         magas szintű angol/német nyelvtudás,

·         ismeretek az angol/német nyelvű országok irodalmáról és kultúrájáról,

·         elméleti és gyakorlati oktatásmódszertan,

·         versenyképes tudás, amelynek birtokában a hazai és a nemzetközi gazdasági, kulturális vagy oktatási szférában elhelyezkedhetsz.


Az Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék képzései

 

 

 

1. ANGLISZTIKA ALAPSZAK (BA)

  • időtartama: három év (hat félév)
  • három választható szakmai sáv: angol nyelvészet, angol irodalom és kultúra, amerikanisztika
  • egy választható szakirány: interkulturális kommunikáció
  • közel száz oktatott kurzus: az integrált nyelvi készségfejlesztéstől és a prezentációs készségek fejlesztésétől a gótikus regényekig és a modern amerikai filmig
  • nemzetközi kapcsolataink révén tanulhatsz egy félévet Csehországban, Finnországban, Lengyelországban, Olaszországban vagy Portugáliában.

 

 

HOVA TOVÁBB? Jelentkezz Fordító és tolmács MA programunkra, vagy helyezkedj el hazai és nemzetközi cégeknél, a médiában vagy az idegenforgalomban.

 

 

 

2. ANGLISZTIKA ALAPSZAK (MINOR):

Időtartama: két év (négy félév), tartalma mint fent.

 

 

 

3. ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA

(osztatlan tanárképzés szakpárban)

  • időtartama: öt év (8+2 félév) általános iskolai tanár, vagy hat év (10+2 félév) középiskolai tanár
  • közel száz oktatott kurzus
  • szakmai gyakorlat: az utolsó két félévben tanítási gyakorlatot szerezhetsz bázisiskoláink egyikében

 

HOVA TOVÁBB? Bármelyik iskolában elhelyezkedhetsz diplomás általános vagy középiskolai angoltanárként.

 

 

 

 

További információ:

http://www.mfi.uni-miskolc.hu/angol/

http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/


A Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék képzései

 

1. GERMANISZTIKA ALAPSZAK (BA)

  • időtartama: három év (hat félév)
  • közel száz oktatott kurzus: a hallgatók alapismereteket szereznek a német nyelvészet, a német irodalom- és kultúratudományok területéről, használható nyelvtudásra tesznek szert szóban és írásban.

A Projektreferens specializáció összekapcsolja a nyelvi és a projektírási ismereteket.

 

2. NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA

(osztatlan tanárképzés szakpárban)

A tanár szakos képzéseinkben – párhuzamosan a nyelvi kompetenciák fejlesztésével – a német nyelv tanításának módszertani kérdései állnak a középpontban.

 

Projektek: Tanszékünk tanárai számos kutatási projektben (például: gender-kutatás, szaknyelvek oktatása, pedagógiai kutatások, szótárírás) vesznek részt. A régiónkban a német nyelvet oktató kollégákat és diákjaikat évente tematikus versenyekkel várjuk (Mese-verseny, Monda-verseny, Ballada-verseny, Német nyelvi verseny).

 

Erasmus-kapcsolatok, ösztöndíjak: Hallgatóink többféle külföldi részképzésben tanulhatnak (Köln, Bécs, Hildesheim), bekapcsolódhatnak külföldi tanárasszisztensi programokba is.

 

 

 


Alkalmazott Nyelvészeti

és Fordítástudományi

Tanszék

    

 

 

 

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

ANGOL és NÉMET nyelvből

 

„Transferre necesse est…”

 

 

 

Felvételi feltételek:

Az első idegen nyelvből (angol vagy német) államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből (angol, német, francia vagy orosz) államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga.

Felvételi vizsga: fordítás idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre szótár segítségével.

Képzési idő: négy (4) félév.

Elhelyezkedési lehetőségek: Hazai és nemzetközi cégeknél, médiában, sajtóban, önkormányzati, állami és EU hivatalokban, civil szervezeteknél, idegenforgalomban.

 


 

Még nem döntöttél a továbbtanulásról, de szeretnél

         felelősen dönteni a jövődről?

         magas szinten angolt és németet tanulni?

         nyelvtanár, tolmács vagy fordító lenni?

         ösztöndíjjal külföldön tanulni?

         kiváló oktatók irányításával eligazodni a tudomány világában?

 

 

 

Válassz minket!

ME BTK

MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET

www.mfi.uni-miskolc.hu