Konferenciák

  • Print

A MANYE MISKOLCI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONFERENCIÁI 2008-2019

2019.  Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában
2018.  Emberközpontú nyelvészet. Nyelvhasználat, társadalom, közérthetőség
2017.  Tananyagfejlesztés: új kihívások, lehetőségek és megoldások az idegen nyelvek oktatásában
2016.  A nyelvoktatás és a szaknyelvoktatás aktuális kérdései
2015.  Interkulturalitás, interkulturális kommunikáció és nyelvoktatás
2014.  Alkalmazott nyelvészeti tudományos konferencia
2013.  A fordításról
2012.  A jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció perspektívái
2011.  A nyelvi közvetítés különböző aspektusai - Jelnyelvi és hangzó
           nyelvi kommunikáció, fordítás és tolmácsolás
2010.  Kommunikációs technikák, stratégiák, kompetenciák  
2009.  A meggyőzéstől a manipulációig
2008.  Női szóval – női szemmel

 

AZ MFI ÁLTAL SZERVEZETT KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK, KONFERENCIÁK 2008-2019


2019.  A nemzedékek közötti kommunikáció mint a családi összetartozás alappillére
2018.  Az időskornak van jövője – Generációkutatás

2017.  Félelem, remény, idő
2017.  25. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen
2017.  8. Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek Országos Találkozója
2017.  A színek kifejezési lehetőségei a nyelvben és a képzőművészetben
2017.  Brassai Sámuel munkássága
2015.  Társadalmi és gender-szerepek, a nőképek nyelvi vetületei a sajtóban
2015.  Migráns gyermekek nyelvoktatása hazánkban és Európában
2015.  Politikailag korrekt nyelvhasználat és a nyelvi esélyegyenlőség kérdései
2014.  MTA konferencia
2014.  Jelnyelv és oktatás
2014.  Tipikus fordítási hibák és javításuk
2014.  A nyelvoktatás és a nyelvtanárképzés helyzete
2012.  A mémek mint kulturális gének
2010.  Az orosz nyelv oktatásának jövője Magyarországon
2010.  Látható és hallható kommunikáció – a jelnyelvi és a hangzó nyelvi
           kommunikáció sajátosságai
2009.  A jelnyelv a mindennapokban és a tudományos kutatásban
2008.  Interkulturalitás az irodalomban és a nyelvészetben